Vår kompetens & vad vi hjälper er med...

Miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet.

Miljökonsulterna MHS AB hjälper dig med: Riskanalys, utbildning, handledning, rådgivning, revision och kvalitetssäkring.

 Vi leder företag framåt och ser till att ingen kommer till skada. Använd vår kunskap för att skapa ett tillförlitligt arbetsklimat.

Uppbyggnad och införande av ett integrerat reviderbart ledningssystem anpassat för företagets verksamhet.

Vårt mål är konkurrens-och livskraftiga företag på en attraktiv marknad.

Vi besöker er gärna för att informera om hur vi gemensamt kan bidra till att utveckla ert företag. Som kvalitet- & miljökonsult med erfarenhet inom industri och förvaltning erbjuds kvalificerad hjälp med att utveckla ert företag. Vi skapar systematik samt kompetensutveckling och utbildning vilket resulterar i personalengagemang, kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

Vägledning om arbetsanpassning

Utbildning, mål och handlingsplaner

Egenkontroll

Internrevisioner

Psykisk ohälsa, hot och våld

Miljöaspekter yttre miljö och kemiska hälsorisker

Arbetsmiljö- och kvalitetsaspekter

Miljöutredning och buller

Medverkan vid certifieringsrevisioner

SWOT-analys

Lagar och Föreskrifter