Varför integrera vår tjänst?

Att integrera arbetet med den yttre och inre miljön tillsammans med kvalitet är att utveckla företagets affärsidé. Ekonomi- och produktionsstyrning är de två traditionella och sedan länge etablerade styrsystemen i en verksamhet. Dessa kompletteras nu i fler och fler företag med kvalitets- och miljöstyrning.

Vi gynnar din fortsatta tillväxt.

Ett integrerat miljö- och kvalitetsarbete ger många ringar på vattnet och positiva effekter på hela affärsverksamheten. Miljöfrågornas betydelse ökar snabbt inom alla delar av samhället, och tendensen märks tydligt även internationellt. Företagets miljöarbete är i dag av stor strategisk betydelse då det påverkar hela affärsverksamheten.

 Företagsanpassat ur alla aspekter.

Vi vill matcha just dina behov och därav finns här nedan olika förslag på tillvägagångssätt.


Fokus på struktur.

Ett samordnat ledningssystem för miljö och kvalitet skapar ordning och enhetlighet och fokuserar företaget/organisationen på kvalitets och miljömedvetenhet vid tilldelning av resurser, ansvarsfördelning och löpande utvärdering av praxis och processer.

Vägen fram till mål.

Uppbyggnaden och integrationen sker fortlöpande och Miljökonsulterna MHS AB finns med hela vägen fram till certifiering. Vi hjälper dig genom processen och vägleder fram till slutprodukt.

Positiva effekter.

Ett företagsanpassat och väl integrerat kvalitets- och miljöledningssystem kan med fördel samordnas med andra befintliga aktiviteter som exempelvis personalvård, arbetsmiljö, säkerhet m.m.

Vi ger dig goda förutsättningar.

Ett integrerat miljö- och kvalitetsarbete ger många ringar på vattnet och positiva effekter utifrån ett krasst lönsamhetsperspektiv:

 • Ökad trivsel som i sin tur leder till ökad produktivitet och kvalitet
 • Lägre sjukfrånvaro
 • Färre olyckor
 • Minskad försäkringskostnad på grund av minskade miljörisker
 • Mindre avfall, mindre utsläpp
 • Bättre styrning av produktionen
 • Kompetent arbetskraft
 • Högre effektivitet i stimulerande miljö
 • Skapar ordning och reda
 • Konkurrensfördelar
 • Utveckling av nya metoder och ny teknik