Miljö. Hälsa. Säkerhet.

Dagens miljöfrågor innebär nya möjligheter.

Vår målsättning.

Vi hjälper ditt företag att bygga upp ett väl fungerande system för miljö- och kvalitetssäkring, oavsett företagsstorlek eller verksamhet.

Miljö- & kvalitetssäkring

I dag ses en väl kommunicerad och bra genomförd miljö- och kvalitetssäkring som en lönsam investering och konkurrensfördel - inte bara nationellt, utan även internationellt. Kunder och näringsliv blir alltmer kvalitets- och miljömedvetna och har miljö- och kvalitetssäkring som mål, ett mål som blir lättare att uppnå med hjälp av Miljökonsulterna MHS AB.

Miljökonsulterna hjälper dig.

Vi vill gärna besöka dig och ditt företag och informera om hur vi gemensamt kan bidra till att utveckla ditt företag för att möta morgondagens krav och behov. Om du vill så genomför vi sedan en miljö- och kvalitetssäkring. För detta erbjuder vi riskanalys, utbildning, handledning, revision, praktisk hjälp inom såväl arbetsmiljö som yttre miljö, kvalitetssäkring vid genomförande.

Dokument vi förhåller oss till.

Vårt jobb går alltid i linje med de regler och föreskrifter som förespråkar det korrekta förhållningssättet.


Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001 ersatt med ISO 45001

(Occupational Health and Management)

FR2000:2017

Ledningssystem för kvalitet SS-EN ISO 9001:2015

Ledningssystem för miljö SS-EN ISO 14001:2015

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9