Utveckling

För att kunna anpassa företaget till marknadens nya krav och tillvarata de affärsmöjligheter som erbjuds krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete för att möta morgondagens krav och behov.

Som kvalitets- och miljökonsult med erfarenhet inom industri och förvaltning erbjuds kvalificerad hjälp med att utveckla ert företag, skapa systematik samt kompetensutveckling och utbildning vilket resulterar i personalengagemang, kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

Vårt mål är konkurrens- och livskraftiga företag på en attraktiv marknad, genom integration av effektiva styrsystem
Vi besöker er gärna för att informera om hur vi gemensamt kan bidra till att utveckla ert företag. Tillsammans med näringslivsenheten på Örebro Universitet kan vi bl.a. erbjuda uppdragsforskning, uppdragsutbildning, examensarbeten, nätverk m.m.

Samordna miljö- och kvalitet från ett helhetsperspektiv

Att arbeta med två miljöorganisationer, en för arbetsmiljö och en för yttermiljö är ineffektivt och irrationellt.

Lär dig integrera styrsystem för miljö, kvalitet och internkontroll.

  • Aktiv affärsutveckling med miljö- och kvalitetsstyrning
  • ISO 14000, ISO 9000 och internkontroll kan mötas i samma system
  • Vi hjälper dig att praktiskt samordna styrsystemet
  • Oavsett verksamhetsinriktning och storlek på företaget hjälper vi dig att bygga ett fungerande management

Vårt mål är konkurrens- och livskraftiga företag på en attraktiv marknad.