Om företaget

Miljökonsulterna MHS AB startade som enskild firma och övergick i aktiebolagsform 1998. VD och ägare är David Pettersson.

Verksamhet

Miljökonsulterna MHS AB bedriver konsultverksamhet, utbildning, rådgivning och handledning avseende miljöfrågor inom såväl inre miljö (arbetsmiljö) som yttre. Miljökonsulterna MHS AB har ett brett kunnande och lång erfarenhet inom områdena Miljö - Hälsa - Säkerhet - Kvalitet. Företaget erbjuder kvalificerad hjälp med att skapa systematik och förbättra effektiviteten i miljö- och kvalitetsarbetet.

Vi har erfarenhet av integrerade ledningssystem för Miljö, Hälsa, Säkerhet och Kvalitet. De integrerade ledningssystemen är anpassade till bransch och verksamheten vid respektive företag/förvaltning. Oavsett verksamhets- inriktning och storlek på företag/förvaltning erbjuder vi hjälp att införa ett fungerande management.

Exempel på branscher kan vara:

Mjuka sektorn

  • Vård och vårdanläggningar
  • Äldreomsorg
  • Hemtjänst
  • Skola

Industriell sektor

  • Verkstad/tillverkande industri
  • Konstruktion/utveckling
  • VVS
  • Kemisk teknisk industri
  • Pappersindustri
  • Teknisk förvaltning

Nätverk

Miljökonsulterna MHS AB ingår i ett upparbetat och väl fungerande nätverk. Inom nätverket sker utbyte av erfarenhet, konsultationer, möten m.m. Exempel på nätverk där Miljökonsulterna MHS AB verkar är: