Ditt företag behöver en miljökonsult

Dagens miljöfrågor innebär nya möjligheter. En miljökonsult kan hjälpa ditt företag att utforska de möjligheterna.

MHS Har ditt företag inte anlitat en miljökonsult ännu? För att kunna anpassa sig till marknadens nya krav och tillvarata de affärsmöjligheter som miljöutvecklingen för med sig krävs ett långsiktigt och målinriktat arbete. Allra bäst blir resultatet om ditt företag har tillgång till den expertis en miljökonsult hos Miljökonsulterna MHS kan erbjuda.

Allt fler företag behöver hjälp av en miljökonsult för att skapa ett effektivt system som planerar och organiserar miljöarbetet, och som dessutom med fördel kan integreras med befintligt system för kvalitetssäkring och internkontroll/arbetsmiljö, system som redan finns i de flesta företag.

Vi erbjuder en kvalificerad kvalitets- & miljökonsult med erfarenhet inom industrin, som kan hjälpa ditt företag att skapa systematik och förbättra effektiviteten i miljö- och kvalitetsarbetet. Genom att låta en miljökonsult kvalitetssäkra produkter och processer skonar du miljön och skapar personalengagemang, vilket ger kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

En miljökonsult hos Miljökonsulterna MHS AB har kunskap och erfarenhet inom områdena:
Miljö Hälsa Säkerhet Kvalitet

Vi erbjuder riskanalys, utbildning, handledning, revision samt praktisk hjälp inom såväl arbetsmiljö som yttre miljö samt kvalitetssäkring vid genomförande, allt självklart utfört av en kvalificerad och meriterad miljökonsult.

Kontakta oss gärna för mer information.